הנתיבים להפחתת פליטות הפחמן עד 2050 – צלילה לעומק התחבורה הכבדה

2019-12-16T16:36:10+02:00

במאזן של “מהמכל לגלגל”, המשפיע העיקרי הוא הדלקים עצמם ואחריהם החשמול של כלי הרכב. במאזן של “מהבאר לגלגל” הדלקים המותאמים משפיעים אף יותר על ההפחתה של פליטות פחמן דו חמצני