סימני אזהרה מלוב

2019-08-18T15:09:40+03:00

האי ודאות באשר לגורלה של טריפולי וההצהרות של הממשלה הם איתות שלילי מאוד לחברות הנפט הבינלאומיות