סימני אזהרה מלוב

האי ודאות באשר לגורלה של טריפולי וההצהרות של הממשלה הם איתות שלילי מאוד לחברות הנפט הבינלאומיות