נקודת מפנה פיננסית

לשינוי האקלים יש השלכות הרות גורל גם על קרנות ההשקעות ועל הבנקים ברחבי העולם