תורת המשחקים

חדר בקרה בבית זיקוק

פיתוח היכולת והכישורים בתעשייה התהליכית באמצעות מסלול למידה דיגיטלי ומשחקים בענן משנה את הסטנדרטים בתעשייה