מדד האנרגיה אוגוסט 2019

2019-07-31T11:10:00+03:00

מדד האנרגיה - אוגוסט 2019   מגמת הירידה במחירי האנרגיה במשק נמשכת זה החודש השלישי ברציפות ומדד האנרגיה באוגוסט 2019 רושם ירידה קלה של שלוש עשיריות האחוז, מה שמציב את מדד האנרגיה על 85.5 נקודות. השינוי הגדול ביותר במחירי האנרגיה החודש נרשם במזוט ומתבטא בירידה של 3.5 אחוזים וגורר אחריו גם ירידה דומה [...]