מדד האנרגיה לחודש נובמבר 2020

2020-11-02T08:45:04+02:00

מדד האנרגיה לחודש נובמבר 2020 חרף הירידה שנרשמה במחיר הבנזין לצרכן החודש, סל מחירי האנרגיה במשק נותר דווקא יציב וזאת בדומה למגמה המאפיינת אותו בחודשים האחרונים כך שבסופו של דבר מדד האנרגיה לחודש נובמבר 2020 רשם עלייה של 0.3% והוא עומד על 77.6 נקודות [...]

מדד האנרגיה לחודש נובמבר 20202020-11-02T08:45:04+02:00

מדד האנרגיה לחודש אוקטובר 2020

2020-09-30T20:50:04+03:00

מדד האנרגיה לחודש אוקטובר 2020 מדד האנרגיה ממשיך במגמת היציבות המאפיינת אותו בשלושת החודשים האחרונים ובחודש אוקטובר 2020 רשם קלה של עשירית האחוז והוא עומד על 77.4 נקודות. היציבות בחודש האחרון במחירי האנרגיה נובעת מהקיזוז שבין הירידה במחיר הנפט לבין [...]

מדד האנרגיה לחודש אוקטובר 20202020-09-30T20:50:04+03:00

מדד האנרגיה לחודש ספטמבר 2020

2020-08-31T09:03:04+03:00

מדד האנרגיה לחודש ספטמבר 2020 אחרי שבשלושת החודשים האחרונים מחירי האנרגיה במשק רשמו עלייה והתאוששות לאחר הירידות שחלו כתוצאה ממשבר הקורונה, מדד האנרגיה לחודש ספטמבר 2020 דווקא ירד בכ- 0.3% והוא עומד על 77.5 נקודות. אמנם מחיר הנפט עלה בחודש [...]

מדד האנרגיה לחודש ספטמבר 20202020-08-31T09:03:04+03:00
עבור למעלה