להחזיק מים

המחסור במים משפיע על דירוג האשראי הרבה יותר ממה שנראה לעין. בכל דיון במחסור במים, מגזר החקלאות הוא מוקד העניין משום שהוא צורך כשבעים אחוז מהמים המתוקים בעולם. עם זאת, ישנם מגזרים רבים נוספים שדירוג האשראי שלהם עשוי להיות תלוי בגישה למים, כפי שהציגה אנליסטית האשראי בת' בורקס מחברת S&P Global Ratings, בכנס האביב השנתי […]