משאבות מי ים בשירות אנרגיה נקייה ומתחדשת

המיזם הגיאותרמי במרסיי

לפני כמעט שנה נערך בדרום צרפת טקס הנחת אבן הפינה של המיזם הגיאותרמי 'תסליה מרין', שמטרתו ניצול האנרגיה התרמית של הים התיכון לחימום וקירור מבנים מוניציפליים ומסחריים