יום בחייו של סוחר נפט

מכלית נפט פלרמו

הזהב השחור מתגלגל בעולם, עובר מיד ליד וכל תנודה שלו משפיעה עמוקות על חיי כולנו. הנה מבט מקרוב על המסחר עצמו.