אופטימיות זהירה ועלייה בצדה

2019-08-11T12:44:11+03:00

הצניחה במחירי הנפט, תחזיות הביקוש והצמצום בעלויות, כל אלו מפנים מקומם לאופטימיות זהירה במגזר הקידוח