רוחות של שינוי מנשבות בממלכה

2018-10-08T14:44:49+03:00

למרות רפורמות חברתיות וכלכליות ערב הסעודית ניצבת בפני אתגרים וקשיים בטווח ארוך יותר