זרימה בעלת דמיות עצמית בצינור ארוך

2021-11-21T08:42:04+02:00

זרימה בעלת דמיות עצמית בצינור ארוך ד"ר אריה פיסטינר / ממונה מניעת זיהום מדלקים במשרד להגנת הסביבה הקדמה הלם מים בצנרת הוא תופעה של היווצרות תנודות לחץ חיוביות ושליליות בצנרת, עקב שינוי פתאומי במהירות וכיוון הזרימה בצנרת, שנגרם מאירועים כמו סגירה או פתיחה מהירה של מגוף הפסקת משאבה, הפעלת משאבה, [...]

זרימה בעלת דמיות עצמית בצינור ארוך2021-11-21T08:42:04+02:00
עבור למעלה