השימוש במימן מתרחב

2018-10-08T10:10:31+03:00

השימוש במימן כדלק למכוניות מתפשט גם לאסיה ונראה כי השוק שם צמא למים שיהפכו לדלק