מתחמם המאבק על הקירור

שמן הדקלים דוחק את הגידולים הטבעיים

שורה של מגמות-על עולמיות מתקדמת במהירות וזוכה לרוח גבית מהשקעות בהיקף של טריליון דולר. אם כך, האנושות מסוגלת למנוע את ההשפעות ההרסניות של ההתחממות הגלובלית.

זה הגט"ן גדול יהיה

גידול דרמטי בעסקי הגז הטבעי הנוזלי וכן בשיטות הצריכה וזאת אחרי כמה שנים קשות