מדד חודש ינואר 2020

2020-01-01T11:14:49+02:00

מדד חודש ינואר 2020 שנת 2020 נפתחת עם ירידות במחירי האנרגיה במשק כאשר מדד האנרגיה רושם ירידה של כ- 1.7%- ועומד על רמה של 83.9 נקודות, בדומה לרמתו בתחילת שנת 2019. עיקר הירידה במדד האנרגיה נעוצה בהוזלה של קרוב ל-4.5 אחוזים בתעריף החשמל הביתי, הוזלה שנובעת מעדכון תקופתי של התעריף על [...]

מדד חודש ינואר 20202020-01-01T11:14:49+02:00

מעז יצא מתוק – ניסוי הסוללה בקליפורניה

2018-05-13T10:12:31+03:00

סוללת הליתיום-יון הגדולה בעולם הותקנה אחרי דליפת גז מהמאגר הטבעי 'אליסו קניון' ונעשתה אבן בוחן לענף האחסון ברשת

מעז יצא מתוק – ניסוי הסוללה בקליפורניה2018-05-13T10:12:31+03:00
עבור למעלה