אחסון גט"ן – חבר ושכח

עלות התשתית לקבלה ואחסון של גט"ן משמעותית ואף תעלה כשהיקף המסחר לא יהלום את הביקוש בתחנות הכוח. מכלי האחסון כיום הם קטנים או גדולים מדי.