חלון הזדמנויות

תאים פוטו-וולטאים משולבי מבנה

תאים סולאריים שקופים ישמשו לזיגוג בנייני משרדים ובמקביל, יספקו חשמל