הג'וב האיטלקי

תוואי מסדרון הגז הדרומי

לאיטליה יש אינטרס מובהק שהתוואי של צינור הגז הדרומי יעבור בנגורנו קרבאך, אולם סכסוך אתני שגם בו בוחשת רוסיה מעכב את הביצוע