נדיפות דלק הינה אחוז הדלק המזדקק בטמפרטורה מסוימת ובתנאים מוגדרים. תנאי הבדיקה הוגדרו על פי שיטת ASTM D 86. בשיטה זו מתבצע הזיקוק בלחץ אטמוספרי בקולבה בעלת צוואר ארוך שאליה מחובר מעבה. הנוזל המתעבה נאסף בכלי בעל שנתות, המאפשר את קביעת הטמפרטורה שבה הזדקקו 10% מן המדגם, 20% מן המדגם וכו'. החימום ההדרגתי ממשיך עד אשר מגיעים לטמפרטורה שבה הדלק מתחיל להתפרק.