חומציות כללית של החומצות האורגניות והאי-אורגניות שבדס"ל. תכונה זאת מבטאת את ההשפעות הקורוזיביות של הדלק על מתכות.