מזוט הינו תמיסה קולואידלית שבמרכזה גרעיני אספלטנים ומסביבם תווך מפזר. כאשר התמיסה הקולואידלית אינה יציבה, האספלטנים ישקעו בזמן חימום המזוט, ומסננים ומזרקים ייסתמו על ידי הבוצה שתיווצר במזוט כתוצאה מן השיקוע. בבדיקה זו, המזוט מחומם לטמפרטורה של 100°C ומטופטף על נייר סינון. אם חל פירוק על נייר הסינון, רואים כתמים המסווגים מספרית על פי עוצמת הפירוק.