פרמטר המאפיין את מידת נדיפות הבנזין. בעוד שתחום הזיקוק מאופיין על ידי תחום רתיחה, לחץ האדים יכול להיות שונה באופן ניכר באותו תחום רתיחה.