מידת פעילות השטח של הדס"ל (הדטרגנטיות) קובעת את כושרו להיפרדות מן המים. למבחן זה משמש מכשיר מיוחד המבוסס על ערבוב כמות דס"ל עם מים והעברתו דרך מסנן מיוחד.