תכולת מימן בעלת נגיעה לרמת ניקיון השריפה וגם בעלת התייחסות ישירה לתכולת הארומטיים.