נקודת ההבזקה הינה הטמפרטורה הנמוכה ביותר של נוזל, כאשר בעת יצירת ניצוץ מעל אדיו, בתנאים מוגדרים, הוא ניצת.