הטמפרטורה הנמוכה ביותר שבה עדיין ניכרת תנועה בסולר. הבדיקה מתבצעת בתנאי קירור מוגדרים ובמכשור ייעודי. ידיעת נקודת הנזילות מאפשרת לקבוע את הטמפרטורה שבה אין אפשרות לשנע את