הטמפרטורה שבה מופיעים הגבישים הראשונים של שעווה בדלק. דגימת הסולר מקוררת בקצב מוגדר ובכלי ייעודי. הטמפרטורה הראשונה שבה נצפית עכירות בתחתית המיכל מדווחת כנקודת ערפול.