בבדיקה מודדים את הערך המקסימלי של גובה הלהבה במילימטרים, המתקבלת על ידי בעירת קרוסין ללא התהוות העשן במכשיר ובתנאי עבודה תקניים.