נקודת הקיפאון של דלק, היא הטמפרטורה בה גבישי פחמימנים שהתבדלו בקירור נעלמים בחימום איטי.