חלקים נעים במשאבות הזרקה ובמזרקים יכולים להתבלות כתוצאה מחיכוך. במנועי דיזל משמש הסולר גם כאמצעי סיכה. כדי למנוע בלאי מהיר של החלקים שנעים במנוע, חייב להיות לסולר כושר סיכה.