ערך היסק הינו כמות חום המתקבלת משריפת יחידת משקל/נפח של דלק.