צמיגות תלויה בהרכב הכימי, אולם היא משתנה ביחס הפוך לטמפרטורה – ככל שהטמפרטורה יורדת, הצמיגות עולה. צמיגות מצביעה על כושר הזרימה של הדלק בטווח של טמפרטורות ההפעלה.