צמיגות של סולר תחבורה היא תכונה חשובה, בעיקר בכלי רכב מודרניים בהם יש מכשור משוכלל, שתפקידו למדוד בדייקנות רבה את גודל הטיפה המוזרקת למנוע. צמיגות תלויה בהרכב הכימי, אולם היא משתנה ביחס הפוך לטמפרטורה – ככל שהטמפרטורה יורדת, הצמיגות עולה.