קורוזיביות הדס"ל נגרמת על ידי מרכיבים מסוימים המצויים בו בכמויות זעירות, כגון מרקפטנים, מימן גופריתי, גופרית חופשית ועוד. בבדיקת פס הכסף, מחממים לוחית כסף נקייה ומבריקה במבחנה מלאה בקרוסין, הנמצאת בתוך אמבט מים ב-50°C למשך 4 שעות.