בדיקה זו מבוצעת על פי תקנים ASTM D 381 או IP 131 ותפקידה לאתר חומרים בעלי נדיפות נמוכה מאוד, אשר נותרות לאחר אידוי הדלק.