בבדיקה זו מאיידים כמות מסוימת של בנזין בתנאים מוגדרים של טמפרטורה וזרימת אוויר. השארית המתקבלת נשקלת, ממוצה על ידי הפטן נורמלי ונשקלת שוב. המשקע לפני השטיפה בהפטן נקרא "שרף פוטנציאלי" ולאחר השטיפה בהפטן הוא נקרא "שרף קיים".