השיטה מתבססת על חשיפת הדס"ל לתהליכים "הרסניים", חמצון מזורז וקרינת UV בתנאים מוגדרים