אספלטנים מוגדרים כתרכובות רב טבעתיות אשר אינן מסיסות בהפטן נורמלי, אבל כן מסיסות בחומרים ארומטיים כגון טולואן. בנוסף להיותם מרכיב בסיסי של נפט גולמי, הם גם תוצרי לוואי של תהליך שבירת הצמיגות.