במוצרים המופקים מנפט גולמי, האפר מתרכז ברובו במוצרים שאריתיים. קיום האפר, אפילו בכמויות קטנות, עלול במקרים מסוימים להוות בעיה, במיוחד אם הוא מכיל תרכובות לא רצויות של ונדיום ונתרן