אפר של סולר מכיל מתכות שוחקות, שמקורן במוספים או במערכת ההזרמה של הדלק, והן אינן נעצרות על ידי המסננים בדרך אל המזרק. מתברר שכמויות מזעריות של מתכות כמו אבץ, נחושת, עופרת, נתרן ואשלגן מזרזות התפחמות של סולר הן במערכות בעלות הזרקה ישירה והן במערכות בעלות הזרקה עקיפה.