תכולת תרכובות ארומטיות בעלת התייחסות ישירה לקרינת להבה, שקיעת פיח והעשן.