הגופרית שנמצאת בתוך הדלק גורמת לקורוזיה של המנועים או בצנרת, לכן היא נחשבת כבלתי רצויה. ריכוז הגופרית תלוי בסוג הפרקציה. ככל שהפרקציה כבדה יותר, כמות הגופרית בה גדולה יותר.