תכולת התרכובות הגופריתיות במזוט תלויה במקור הנפט הגולמי אשר ממנו הופק המזוט. כמובן, קיימת השפעה מסוימת על תהליכי העיבוד שעובר המזוט