הגופרית מצויה בסולר ברמות שונות בהתאם למקור הנפט הגולמי שממנו הופק. כדי להקטין את כמות הגופרית בסולר יש לבצע תהליכים שונים בבתי זיקוק.