זיהום חלקיקי סולר יכול לגרום לסתימת מסננים מואצת. המסננים בכלי רכב המונעים בסולר יכולים לעצור חלקיקים שגודלם מ-5mm ועד 10mm, בשעה שרבים מן המזהמים האי-אורגניים השוחקים הינם בעלי קוטר6mm ופחות מזה.