מים יכולים להגיע לסולר תחבורה הן מסחף במיכל אחסון כאשר הניקוז לא נעשה כראוי, והן מצנרת שלא נוקתה. נוכחות מים חופשיים בסולר יכולה לגרום לשחיקה של משאבת הדלק ברכב.