פעילות מיקרוביאלית והצטברות בוצה במאגרי דלק עלולות לפגוע במגוון תכונות פיזיקליות וכימיות של התזקיק המאוחסן. לדוגמה: 1. עלייה ברמת הזיהום המיקרוביאלי והפרטיקולרי כתוצאה מהרחפת ביומסה המתפתחת באזור האינטרפאזה. 2. קורוזיביות 3.עלייה בפעילות שטח הפנים וירידה בכושר הפרדת המים.