משמעות תפעולית של משקעים במיצוי: מניעת סתימת מסננים