בבדיקה זו מודדים את כמות המשקע שאינו נמס בטולואן חם. משקע כזה יכול להכיל פחמן ו/או תחמוצות של מתכות.