הטמפרטורה שבה תיסתם מערכת מסננים מעבדתית כתוצאה מהיווצרות שעווה. הבדיקה מתבצעת לפי שיטה המוגדרת על ידי IP 309.